"ŚMIG" jest najstarszą w Polsce szkołą narciarstwa, działającą nieprzerwanie od 1968 roku. 50-letnie doświadczenie pomaga nam osiągać wspaniałe wyniki i oferować klientom najwyższy poziom usług. Osoby, które skorzystały z naszej oferty wiedzą, że stawiamy przede wszystkim na fachowość.

Zimą Szkoła Narciarstwa "ŚMIG" prowadzi szkolenia na stopnie instruktorskie Polskiego Związku Narciarskiego, organizuje zawody oraz imprezy integracyjne dla największych firm naszego kraju i Europy. Co roku cieszymy się największą popularnością w Polsce wśród kandydatów na stopnie instruktorskie. Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów tego typu kursów, zajmujemy rokrocznie zdecydowanie pierwsze miejsce w kraju!

INFORMACJA O KURSACH KADROWYCH W SEZONIE 2019/2020

Od wielu lat do naszej szkoły trafia najwięcej w Polsce uczestników kursów kadrowych. Również wśród osób, które pozytywnie zaliczyły Zawody Regionalne i zdały Egzamin Regionalny jest najwięcej absolwentów "ŚMIGU". I tak jest co roku! Tak duża popularność i tak dobre wyniki na egzaminach nie są przypadkowe. Profesjonalizm naszych instruktorów, kilkudziesięcioletnia tradycja i doświadczenie, stawianie na fachowość - pozwalają osiągnąć rezultaty najlepsze z możliwych. W nadchodzącym sezonie zapraszamy na kursy:

 

 

KURS NA STOPIEŃ DEMONSTRATORA SZKOLNEGO PZN

Organizowany jest dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Kurs trwa 6 dni i obejmuje codzienne zajęcia praktyczne na śniegu oraz kilka wykładów teoretycznych, takich jak: bezpieczeństwo w górach, sprzęt narciarski, informacje o konkurencjach alpejskich. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje legitymację i odznakę Demonstratora Szkolnego PZN. Kandydaci na kurs muszą przedstawić kierownikowi szkoły narciarskiej zgodę rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

Cena szkolenia: 540,- zł
+ Opłata za indeks i odznakę: 60,- zł

Dodatkowe informacje organizacyjne zamieszczamy pod opisem kursu Pomocnika Instruktora PZN!

 

TERMINY KURSÓW NA STOPIEŃ DEMONSTRATORA SZKOLNEGO PZN

27.12.-31.12.2019
13.01.-18.01.2020
27.01.-01.02.2020
10.02.-15.02.2020

 

 

KURS KWALIFIKACYJNY

Kurs ten trwa 6 dni i jest przede wszystkim doskonaleniem umiejętności narciarskich kandydata na przyszłego Instruktora. Oprócz codziennych zajęć praktycznych oraz kilku wykładów teoretycznych, kurs obejmuje też próbę sportową (slalom gigant). Celem kursu jest zarówno doskonalenie jazdy, jak i wyłonienie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora PZN. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu absolwent otrzymuje wpis do indeksu ważny 2 lata.
Na kurs przyjmowane są osoby, które mają co najmniej 16 lat (w roku, w którym odbywa się kurs). Kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat muszą przedstawić kierownikowi szkoły pisemną zgodę rodziców na udział w kursie.

Cena szkolenia: 540,- zł (cena obejmuje opłatę administracyjną odprowadzaną do PZN)

Opłata za indeks: 30,- zł

Dodatkowe informacje organizacyjne zamieszczamy pod opisem kursu Pomocnika Instruktora PZN!

 

TERMINY KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

27.12.-31.12.2019
13.01.-18.01.2020
27.01.-01.02.2020
10.02.-15.02.2020

24.02.-01.03.2020

 

Aby można było przystąpić do kursu Pomocnika Instruktora należy wystartować w Zawodach Regionalnych i uzyskać tam minimum czasowe. Szczegóły podajemy kursantom podczas wykładów na kursie kwalifikacyjnym.

"ŚMIG" w sezonie 2019/2020 jest organizatorem 4 edycji Zawodów Regionalnych: 19.01.2020, 02.02.2020, 16.02.2020, 01.03.2019

 

 

KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN

Kurs trwa 12 dni, w trakcie których doskonali się technikę jazdy, demonstrowanie i opis ewolucji zawartych w "Programie Nauczania Narciarstwa Zjazdowego". Zajęcia praktyczne na śniegu obejmują także ćwiczenia instruowania oraz jazdę sportową (slalom). Celem tego etapu jest przygotowanie kandydata do kursu instruktorskiego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, absolwent otrzymuje odpowiedni wpis do indeksu. Ważność stopnia Pomocnika Instruktora PZN wynosi 3 lata.
Na I część kursu pomocnika instruktora PZN (6 dni) przyjmowane są osoby, które mają co najmniej 16 lat (w roku, w którym odbywa się kurs) oraz zaliczyły z wynikiem pozytywnym zawody regionalne. Na II część kursu pomocnika instruktora PZN (6 dni) przyjmowane są osoby, które mają co najmniej 17 lat (w roku, w którym odbywa się kurs). Kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat muszą przedstawić kierownikowi szkoły pisemną zgodę rodziców na udział w kursie.
Kurs pomocnika instruktora PZN można zaliczyć na zasadzie dwóch etapów 6-dniowych. Program można zrealizować w jednym ciągu lub wybrać sobie dowolny termin drugiego tygodnia kursu.

Cena szkolenia: 540+540,- zł (cena obejmuje opłatę administracyjną odprowadzaną do PZN)

Dodatkowe informacje organizacyjne zamieszczamy pod opisem kursu Pomocnika Instruktora PZN!

 

TERMINY KURSÓW NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN

27.12.2019-06.01.2020
13.01.-24.01.2020
27.01.-07.02.2020
10.02.-21.02.2020
24.02.-06.03.2020

Osoby chcące otrzymać legitymację i odznakę pomocnika instruktora PZN muszą zdać Egzamin Regionalny (slalom + ewolucje). O terminach tych egzaminów informujemy naszych kursantów podczas wykładów.

"ŚMIG" w sezonie 2019/2020 jest organizatorem 4 edycji Egzaminów Regionalnych: 07.01.2020, 25.01.2020, 08.02.2020, 22.02.2020, 07.03.2020

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opłaty za szkolenie nie obejmują kosztów pobytu w Szczyrku (noclegi, wyżywienie, przejazdy wyciągami). Staramy się rezerwować naszym klientom kwatery niezbyt drogie. O przydzielaniu miejsc noclegowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby chcące brać udział w jednym z kursów, powinny przysłać na adres szkoły zgłoszenie zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, datę urodzenia, rodzaj kursu i jego termin, ewentualną prośbę o zarezerwowanie kwatery. Ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie jest przesłanie zaliczki w wysokości 100,- zł na adres szkoły lub na nasze konto bankowe:

 

SZKOŁA NARCIARSTWA ''ŚMIG''
Ul. Turystyczna 11
43-370 SZCZYRK

PKO SA O/Szczyrk
85 1240 4139 1111 0000 5259 7624

 

Proponowane przez nas szkolenia na stopnie nie są kursami nauki jazdy, lecz jej doskonalenia. Powinny więc w nich brać udział osoby jeżdżące już na nartach. Oczywiście instruktorzy prowadzący te zajęcia są mistrzami metodyki. Dlatego na naszych kursach można się naprawdę wiele nauczyć!

Do zobaczenia na śniegu!

 

kontakt biuro@smig.szczyrk.pl